အေရးႀကီးၿပီ ခြတ္ေဒါင္းနီ ရဲေဘာ္အေပါင္းတို႔

Saturday, February 21, 2009

ယေန႔အထိ နအဖ စစ္အစိုးရသည္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးကို ေက်ာခိုင္းလွ်က္ရွိၿပီး ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုဆြဲကိုင္ၿပီး ျပည္သူတရပ္လံုး
အေပၚကြ်န္ျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ၄င္းတို႔၏-Road Map-အတိုင္းအတုအေယာင္ေညာင္ႏွစ္ပင္ညီလာခံ(အမ်ိဳးသားညီလာခံ)ကို ဒရြတ္တိုက္
အၿပီးသတ္ေရးဆြဲၿပီးသြားၿပီျဖစ္သလို-၂၀၁၀-တြင္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၿပီျဖစ္သည္၊အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြ႔ဲခ်ဳပ္၊ျပည္
ပေရာက္ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ားအားလံုးသည္ အဓိပါယ္ရွိေသာႏိုင္ငံေရးစားပြဲ၀ိုင္းတြင္ သံုးပြင့္ဆိုင္ႏိုင္ငံ
ေရးေဆြးေႏြးပြဲကို အျမန္ဆံုးျပဳလုပ္သြားရန္ေတာင္းဆိုမွဳမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း နအဖစစ္အစိုးရဖက္မွ ထိုေတာင္းဆုိမွဳကို
ေက်ာခိုင္းကာ အာဏာရွင္စနစ္ကိုသက္ဆိုးရွည္ေအာင္ ႀကံစည္အသက္သြင္းလွ်က္ရွိသည္။
၁၉၄၇-ခုႏွစ္၊ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရးသက္တမ္းႏွင့္အတူ ျပည္တြင္းစစ္မီးတဆင့္ၿပီးတဆင့္ ေတာက္
ေလာင္လာၿပီးအုပ္ခ်ဳပ္သူအာဏာရွင္အဆက္ဆက္တို႔၏မဟုတ္မမွန္၀ါဒျဖန္႔ခ်ီျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူအမ်ားစုသည္ဒီမိုကေရအေရးႏွင့္
မိမိတန္းတူေရးအတြက္ တရားေသာခုခံေတာ္လွန္ေသာစစ္ ကိုဆင္ႏႊဲေနၾကေသာတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ားကို ခြဲထြက္
ေရးသမားမ်ား၊တိုင္းျပည္ကိုၿဖိဳခြဲဖ်က္ဆီးသူမ်ားဟု ယေန႔အခ်ိန္ထိျပည္သူမ်ားႏွင့္လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားၾကား ၀ါဒ
ျဖန္႔ခ်ီမွဳမ်ားကိုတြင္က်ယ္စြာျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။
၁၉၈၈-ခုႏွစ္ျပည္လံုးကြ်တ္ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီးတြင္ ဖက္ဆစ္အအစအစိုးရသည္ ေက်ာင္းသားလူငယ္၊ရဟန္းရွင္ျပည္သူမ်ားအား
ရက္စက္စြာပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားလူငယ္၊ရဟန္းရွင္လူ၊ျပည္သူအမ်ားအျပား လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမသို႔ ေရာက္ရွိ
လာခဲ့ၾကသည္၊ႏွစ္ေပါင္း(၄၀)ေက်ာ္ ဖက္ဆစ္စစ္အစိုးရႏွင့္တိုက္ပြဲ၀င္လာခဲ့ၾကသည္႔တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ားျဖစ္ေသာ
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု(မဒတ)သည္ေရာက္ရွိလာၾကေသာ ေက်ာင္းသားလူငယ္၊ရဟန္းရွင္လူျပည္သူအမ်ားစုတို႔ကိုစုစည္းကာ
ဒီမိုကရက္တစ္မဟာမိတ္မ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(ဒီေအဘီ)ကိုဖြဲ႔စည္းကာ ေတာ္လွန္တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၾကသည္။
၁၉၈၈-ခုႏွစ္မွစတင္အေျခတည္ေမြးဖြားလာေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦးလည္း အပါအ၀င္ျဖစ္
ျဖစ္သည္၊တပ္ဦးသည္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လက္ရွိႀကံဳေတြ႔ေနရေသာႏိုင္ငံေရးျပသနာ၊ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆိတ္သုန္းေနမွဳမ်ားအေပၚ
စစ္အာဏာရွင္စနစ္ျဖဳတ္ခ်ေရးအတြက္ ရဲရဲေတာက္တိုက္ပြဲ၀င္ေနသည္႔တပ္ဦးလည္းျဖစ္သည္၊၂၀၁၀ -ခုႏွစ္ နအဖစစ္အစိုးရ၏ ျပည္သူအ
မ်ားစုလံုး၀လက္မခံႏိုင္ေသာ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးကို က်င္းပရန္စိုင္းျပင္းေနမွဳသည္ ေခတ္အဆက္ဆက္အာဏာရွင္စနစ္ကို ယ
ခင္ကထက္ခိုင္မာသထက္ခိုင္မာေအာင္ အုတ္ျမစ္ခ်ေဆာက္တည္ေနျခင္းအေပၚ တပ္ဦးအေနႏွင့္လံုး၀လက္ခံႏိုင္မည္မဟုတ္ဟု တထစ္ခ်
ထင္ျမင္ယူဆသည္၊ႏိုင္ငံေရးအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလဟု လံုး၀မထင္ပါ၊၂၀၁၀-ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲကာလကို အေျခခံၿပီးတိုက္ပြဲ၀င္ရန္
အဆင္သင့္အေနအထားတြင္ရွိေနသင့္ၿပီျဖစ္သည္၊ျပည္တြင္းျပည္ပႏွင့္တတိယႏိုင္ငံေရာက္ ခြတ္ေဒါင္းရဲေဘာ္မ်ားအေနျဖင့္ တိုက္ပြဲ၀င္ရန္
ျပင္ဆင္မွဳမ်ားျပဳလုပ္သင့္ၿပီ၊အေရးႀကီးၿပီ ခြတ္ေဒါင္းနီရဲေဘာ္အေပါင္းတို႔။

ေန႔စဥ္သံုးဖို႔နည္းလမ္းတခ်ိဳ႕

Thursday, February 5, 2009

ခ်စ္သူမိတ္ေဆြတဦးက ပို႔ေပးလိုက္တာကို သေဘာက်ၿပီးဘေလာက္ေပၚတင္ေပးလိုက္ပါတယ္၊ဖတ္ၾကည္႔သူတိုင္းအားလံုးအက်ိဳးရွိလိမ့္
မယ္လို႔ထင္ပါတယ္၊
ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ဒီကမာၻေပၚက ဘယ္သူနဲ႔မွ ႏိႈင္းၿပီး မယွဥ္ျပိဳင္ပါနဲ႔။ အဲဒီလို ျပိဳင္လိုက္တာဟာ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ေစာ္ကားလိုက္တာပါပဲ။
ဘယ္သူမွ ေသာ့တံမရွိတဲ့ ေသာ့ခေလာက္ကို မဖန္တီးပါဘူး။ အဲဒီလိုပဲ ျမတ္စြာဘုရားကလည္း အေျဖမရွိတဲ့ ျပႆနာကို မေပးပါဘူး။
သင္စိတ္ညစ္ေနတဲ့အခါမွာ ဘ၀က သင့္ကိုရယ္တယ္။ သင္ေပ်ာ္ရႊင္ေနတဲ့အခါမွာ ဘ၀က သင့္ကို ျပံဳးၿပီးၾကည့္တယ္။ သင္သူမ်ားေတြကို ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္
လုပ္ေပးတဲ့အခါမွာေတာ့ ဘ၀က သင့္ကို အေလးျပဳတယ္။
ေအာင္ျမင္သူတိုင္းမွာ ပင္ပန္းဆင္းရဲတဲ့ ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္ ရွိဖူးပါတယ္။ ပင္ပန္းဆင္းရဲတဲ့ ဇာတ္လမ္းတိုင္းမွာလည္း ေအာင္ျမင္တဲ့ဇာတ္သိမ္းတစ္ခုရွိပါတယ္။
လြယ္တာက သူမ်ားရဲ႕အမွားကုိ ေ၀ဖန္အကဲျဖတ္ဖို႔ပါ။ ခက္တာကေတာ့ ကုိယ့္အျပစ္ကို အမွန္အတုိင္း သိျမင္ဖို႔ပါ။ ဘယ္သူမွ အတိတ္ကို ျပန္သြားၿပီး ဆိုးရြားတဲ့အစကိုျပင္လို႔မရပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ေအာင္ျမင္တဲ့အဆံုးသတ္ရဖို႔ အခုခ်က္ခ်င္း စတင္လႈပ္ရွားတာကိုေတာ့ လူတိုင္းလုပ္လို႔ ရပါတယ္။

ျပႆနာတစ္ခုဟာ ေျဖရွင္းလို႔ရႏိုင္တာဆိုရင္ ဘာမွစိတ္ပူစရာ မလိုပါဘူး။ ေျဖရွင္းလို႔ မရႏိုင္ဘူး ဆိုရင္လည္း စိတ္ပူေနလို႔ ဘာမ်ားထူးမွာ မို႔လို႔လဲ။

အခြင့္အေရးတစ္ခုကို ဆံုးရံႈးလိုက္ရၿပီဆိုရင္ သင့္မ်က္လံုးေတြကို မ်က္ရည္ေတြနဲ႔ ျပည့္မေနပါေစနဲ႔။ မ်က္ရည္ေတြက သင့္ေရွ႕က ပိုေကာင္းတဲ့ ေနာက္ထပ္အခြင့္အေရးတစ္ခုကို ကြယ္ပစ္လိုက္ပါလိမ့္မယ္။

မ်က္ႏွာကိုျပဳျပင္လိုက္တာ (Changing the face) ဟာ ဘာကိုမွ ေျပာင္းလဲေစႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အေျပာင္းအလဲကို ရင္ဆိုင္လိုက္တာ (Facing the change) ကေတာ့ အရာရာကို ေျပာင္းလဲသြားေစႏိုင္ပါတယ္။

သူမ်ားေတြအေၾကာင္း မေက်မနပ္ ညည္းညဴမေနပါနဲ႔။ ျငိမ္းခ်မ္းခ်င္ရင္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ပဲ ေျပာင္းလဲျပဳျပင္လိုက္ပါ။

အမွားေတြက ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ နာက်င္ပင္ပန္းေစပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ႏွစ္ေတြၾကာလာလို႔ အဲဒီအမွားေတြ စုေပါင္းလိုက္တဲ့အခါမွာေတာ့ သင့္ကို ေအာင္ျမင္မႈဆီ ေခၚေဆာင္သြားမယ့္ "အေတြ႕အၾကံဳ"ဆိုတာ ျဖစ္လာပါတယ္။

က်ရံႈးတဲ့အခ်ိန္မွာ ရဲရင့္မႈရွိပါ။ ေအာင္ျမင္တဲ့အခ်ိန္မွာ တည္ျငိမ္မႈရွိပါ။

အပူေပးခံထားရတဲ့ ေရႊေတြဟာ အလွဆင္ပစၥည္းေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ နန္းဆြဲခံထားရတဲ့ ေၾကးေတြဟာ ၀ိုင္ယာႀကိဳးေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။ ထြင္းထုခံထားရတဲ့ ေက်ာက္တံုးေတြဟာလည္း ရုပ္ထုေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင့္ဘ၀မွာ
နာက်င္မႈခံစားရမႈေတြ မ်ားလာေလ သင့္ရဲ႕တန္ဖိုးတက္လာေလပါ။

ေန႔စဥ္သံုးဖို႕နည္းလမ္းတစ္ခ်ိဳ႕

(၁) လမ္းစကိုေတြ႔ျပီဆိုရင္ ဘယ္ေလာက္ေ၀းတဲ့ ခရီးပဲျဖစ္ျဖစ္ ေလွ်ာက္ရမွာ
မေၾကာက္ေတာ့ ဘူး။

(၂) သစ္ပင္၏ ဦးတည္ရာကို ေလက အဆံုးအျဖတ္ေပး၏။
လူ၏ ဦးတည္ရာကို ကိုယ့္ကိုယ္တိုင္က အဆံုးအျဖတ္ေပး၏။

(၃) ၀င္ေလထြက္ေလ ရွိေနသမွ် ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ရွိေနဦးမည္။

(၄) ေအာင္ျမင္ဖို႔ရာ မလြယ္ကူပါ။ ထိုေအာင္ျမင္မွုကို ထိန္းသိမ္းရာ ပိုမလြယ္ကူပါ။

(၅) အသီးအပြင့္မ်ားျဖင့္ ေ၀ဆာေနေသာ သစ္ပင္ကို လူေတြက ခဲႏွင့္ပစ္ခ်ခ်င္ၾကသည္။

(၆) ဘ၀ျမင့္ျခင္း၏ ေနာက္တြင္ က်ဆံုးျခင္းရွိသည္။ စိတ္ကူးယဥ္သက္သက္၏
ေနာက္တြင္ ဆုတ္ယုတ္ျခင္း ရွိသည္။ ေခါင္းငံု႔တတ္မွသာ ေခါင္းကို
မတိုက္မိႏိုင္။

(၇) ကိုယ့္ကိုေ၀ဖန္ျခင္းျဖင့္ အျခားလူ၏ ယံုၾကည္မႈကို ရရွိႏိုင္သည္။
ကိုယ့္ဂုဏ္ကိုယ္ ေဖာ္ျခင္းက မရႏိုင္။

(၈) ကိုယ့္ကို မခ်စ္မႏွစ္သက္တဲ့ လူကို ေလးစားပါ။

(၉) သူ႔ေနာက္ကြယ္မွာ သူ႔ေကာင္းေၾကာင္းကိုပဲ ေျပာပါ။ အဲဒီစကား သူ႔ နားဆီ
မေရာက္ဘူး ဆိုတာ လံုး၀ စိတ္ခ်ပါ။

(၁၀) တစ္စံုတစ္ေယာက္က ကိုယ့္ကို တစ္ျခားလူ မေကာင္းေၾကာင္း လာေျပာတဲ့အခါ
ျပံဳးပဲေနပါ။

(၁၁) တကယ္လို႔ ရုပ္ဆိုးေနတယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္ကိုေတာ္ေအာင္ လုပ္ပါ။
မေတာ္ခဲ့ဘူးဆိုရင္ အျမဲျပံဳးေနပါ။ ရုပ္ေၾကာင့္ လူကို မမုန္းႏုိင္ပါဘူး။

(၁၂) စင္ေပၚတက္ သီခ်င္းဆိုသူတိုင္းကို လက္ခုပ္တီးေပးပါ။

(၁၃) အခ်ဳိ႔ကိစၥမွာ သိရက္ႏွင့္ ေမးသင့္သည္။ ဥပမာ.... လက္စြပ္ေလးက
သိပ္တန္ဖိုးရွိမွာပဲေနာ္။ အခ်ဳိ႔ကိစၥမွာ ေမးခ်င္ေသာ္လည္း မေမးသင့္ေပ။
ဥပမာ.. အသက္ဘယ္ေလာက္ရွိျပီလဲ။

(၁၄) စကားမ်ားေတာ့ အမွားမ်ားသည္။ လူမ်ားေသာေနရာတြင္ စကားကို နည္းနည္းပဲ ေျပာပါ။

(၁၅) "မ"သိဘူး၊ "မ"လုပ္ဘူး၊ "မ"ရဘူး၊ "မ"တတ္ဘူး ဆိုတဲ့ "မ"ေနရာမွာ
"ၾကိဳးစားၾကည့္မယ္" "သိပ္မေသခ်ာဘူး" "အခ်ိန္အနည္းငယ္ေပးပါ"
"ဆံုးျဖတ္ျပီးမွ အေၾကာင္းျပန္လိုက္မယ္" လို႔ ေျပာင္းသံုးၾကည့္ပါ။