ေခါင္းေဆာင္

Sunday, January 18, 2009

မၾကာခဏၾကားရေလ့ရွိတဲ့စကားတခြန္းရွိပါတယ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေမြးထုတ္ေလ့က်င့္ေပးရမည္ စသျဖင့္အ ေတာ္ကိုလူသံုးမ်ားေသာ ၀ါက်ျဖစ္ပါသည္၊အကယ္စင္စစ္ ေခါင္းေဆာင္ဆိုတာ ေမြးထုတ္ေပးလို႔ရပါသလား၊ ေလ့က်င့္ေပးလို႔ရေသာ အရာေကာဟုတ္ပါသလား၊ က်ေနာ္တို႔တေတြေသေသခ်ာခ်ာမစဥ္းစားပဲ သူမ်ားေျပာ သလိုလိုက္ေျပာေနၾကပါသလား။
ဤေမးခြန္းကိုေျဖဆိုရန္ က်ေနာ္တို႔ပထမဦးစြာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို တဦးခ်င္းဆီေလ့လာရပါမည္၊ က်ေနာ္တို႔ ကိုယ္တိုင္လည္း ရံဖန္ရံခါေခါင္းေဆာင္ လုပ္ခဲ့ရသည္႔အခ်ိန္မ်ားကို ျပန္လည္စဥ္းစားၾကည္႔ရပါမည္၊ေနရာအမ်ိဳး မ်ိဳးအခ်ိန္ကာလအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ေခါင္းေဆာင္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၾကည္႔ရပါမည္၊ ၄င္းတို႔ကိုမည္သူေတြ ကေမြးထုတ္ေပးခဲ့ၾကပါသလဲ။
က်ေနာ္နွင့္လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္မ်ားထဲတြင္လည္း ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေနသူမ်ားလည္းရွိသည္၊ အခ်ိဳ႕မွာစီးပြားေရးတြင္ ေအာင္ျမင္ေနေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စသည္ျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေနၾကသည္႔အထဲမွ က်ေနာ္ႏွင့္အနီးကပ္ဆံုး ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးကို ေလ့လာၾကည္႔မိသည္၊သူ႔ကိုႏိုင္ငံျခားသားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ ေစတနာ့၀န္ထမ္းႏိုင္ငံျခားသား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက -charismatic –leader သို႔မဟုတ္ natural –leader ၊ျမန္မာျပည္က သဘာ၀ရုပ္ရွင္မင္း သားကိုေက်ာ္ဟိန္း(ကိုေက်ာ္) လို႔သတ္မွတ္ၾကပါတယ္၊မရမကျဖစ္ညွစ္ၿပီး ျဖစ္လာရတဲ့ေခါင္းေဆာင္၊လုပ္ယူလို႔ ရတဲ့ေခါင္းေဆာင္မဟုတ္ဖူးေပါ့။
သူ႔ကိုေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေစေသာ အရာကိုက်ေနာ္သတိထားေလ့လာေနခဲ့သည္၊ ေခါင္းေဆာင္တဦးအျဖစ္ေအာင္ ျမင္ေစသည္႔ အရည္အခ်င္းမ်ား၊စိတ္ေနသေဘာထားမ်ား၊ အေနအထိုင္အေျပာအဆိုမ်ားကို အထူးဂရုျပဳရွာေဖြ ေဖၚထုတ္ဖို႔ႀကိဳးစားမိသည္၊ သူဘ၀မွတ္တိုင္မ်ား၊ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ား၊သူႏွင့္သူ႔မိသားစုဆက္ဆံေရးပါမက်န္ ဆက္၍ေလ့လာၾကည္႔မိသည္၊က်ေနာ္ေစာင့္ၾကည္႔ေလ့လာ ရွာေဖြေနေသာအရာမ်ား အလံုးစံုတခုမက်န္သိရၿပီ ဆိုေသာအခါ က်ေနာ္ေကာေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သြားၿပီလား၊ က်ေနာ္ကေတာ့မည္သည္႔အခါမွ် ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာ မည္႔သူမဟုတ္ပါ၊အတိအက်ေျပာ၍ရေသာ အေၾကာင္းအရင္းခိုင္ခိုင္မာမာ တခုေတာ့ရွိေနသည္၊ ထိုအေၾကာင္း မွာ က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္က ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခ်င္တဲ့စိတ္ လံုး၀မရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္မည္႔သူ မ်ားကိုပံ့ပိုးမည္႔သူေတာ့ျဖစ္လိုပါသည္၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ားေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ ေနာက္လိုက္ေကာင္းတစ္ဦးအၿမဲ ျဖစ္လိုသည္၊ မည္သည္႔အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္မျဖစ္လိုသည္ကို က်ေနာ္တခါမွ်မစဥ္းစားမိခဲ့ဖူးပါ။
အေ၀ဖန္မခံႏိုင္၍လည္းျဖစ္ႏိုင္သည္၊မယွဥ္ၿပိဳင္လို၍လည္းျဖစ္ႏိုင္သည္၊သူတပါးကိုဦးစားေပးလိုေသာစိတ္၊ေရွ႔ တန္းတင္လိုေသာစိတ္ေၾကာင့္လည္းျဖစ္ႏိုင္သည္၊ စင္စစ္မွာသူတပါးအားဦးစားေပးတတ္ျခင္း၊အနစ္နာခံတတ္ ျခင္းကပင္လွ်င္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား၏အရည္အခ်င္းမ်ားအနက္ ပဓါနက်ေသာအရည္အခ်င္းမ်ားမဟုတ္ပါ လား၊ဒါဆိုရင္ေကာက်ေနာ္ကတခါတေလ (တနည္းတဖံုအားျဖင့္)ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာႏိုင္ပါသလား၊ လံုး၀မျဖစ္ ႏိုင္ေသးပါ၊ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခ်င္စိတ္မွမရွိတာ၊ဒါျဖင့္ရင္ေခါင္းေဆာင္တေယာက္ျဖစ္လာဖို႔ အေရးႀကီးဆံုးလိုအပ္ခ်က္က ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခ်င္တဲ့စိတ္လို႔ဆုိႏိုင္ၿပီလား၊စာဖတ္သူမွာသာအေျဖရွိပါလိမ့္မည္၊ ဒါတခုထဲနဲ႔ေတာ့လံုေလာက္ခ်င္မွလံုေလာက္မည္။
ပညာရွင္မ်ားေလ့လာခ်က္အရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုေအာင္ျမင္ေစေသာ အခ်က္မ်ားအနက္ ထက္၀က္ခန္႔မွာ ထို ပုဂၢိဳလ္၏ဥပဓိရုပ္ႏွင့္စိတ္ေနသေဘာထားေပၚ မူတည္ၿပီးက်န္ထက္၀က္ခန္႔မွာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၏လိုအပ္ ခ်က္ အေျခအေနအခ်ိန္အခါတို႔အေပၚမူတည္သည္၊က်ေနာ္တို႔အမ်ားသိေသာ ေခါင္းေဆာင္တဦးခ်င္းစီကိုအနီး ကပ္ေလ့လာၾကည္႔ရေအာင္၊ေခါင္းေဆာင္တိုင္းလူထုေကာင္းက်ိဳးျပဳၾကပါသလား၊မည္၍မည္မွ်ေသာ လူထုပရိတ္ သတ္ကိုအက်ိဳးျပဳ၍ မည္၍မည္မွ်ေသာလူပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ ပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္း ျဖစ္ေစခဲ့ပါသလဲ။
က်ေနာ္တို႔ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦးမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေဒါတ္ တာႏိုင္ေအာင္၊ကိုမိုးသီး၊ကိုသံခဲ၊ကိုေအာင္ႏိုင္ဦး၊ျပည္တြင္းမွျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္၊မင္းကိုႏိုင္၊ကိုကိုၾကီး၊ကိုေဌးၾကြယ္၊မျဖဴျဖဴသင္း၊ကိုဂ်င္မီ၊အီတလီမွ မူဆိုလိုနီ၊ဂ်ာမဏီမွ ဟစ္တလာ၊အာဖ ရိကမွ နယ္ဆင္မန္ဒရဲလား၊အိုစမာဘီလာဒင္၊ဦးေန၀င္း၊ဦးသန္႔၊ေဒါတ္တာစင္သီယာေမာင္၊ေစာဘဦးႀကီး၊ ဆဒန္ ဟူစိန္၊အာဂ်င္တီးနားမွ ခ်ီေဂြဘားရား၊မဟတၱမဂႏၶီ၊ေဂ်ာ့ဘုရွ္၊အုိဘားမား၊ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ေဂ်ာ္နီထူး-လူးသာ ထူး(God- Army)စသည္႔ေခါင္းေဆာင္တို႔ကိုေလ့လာၾကည္႔ရေအာင္၊ထိုေခါင္းေဆာင္မ်ားအားလံုးကို ကမၻာ့ျပည္ သူမ်ားက တေျပးညီေလးစားၾကည္ညိဳၾကပါသလား၊တဦးတေယာက္ေသာေခါင္းေဆာင္ကို ကမၻာျပည္သူမ်ားက တညီတညြတ္တည္း အသိအမွတ္ျပဳရမည္ဟု ဥပေဒျပင္ဆင္သတ္မွတ္ထားပါလွ်င္ တရားမွ်တပါမည္လား။
က်ေနာ္ကိုယ္ပိုင္ခံစားခ်က္ႏွင့္ ႏွဳင္းယွဥ္ဆင္ျခင္မိသည္၊Hip-Hop သီခ်င္းကိုက်ေနာ္မမုန္းပါ၊ သို႔ေသာ္ေန႔ေရာည ပါေနရာတကာ-Hip-Hop-ဘုရားေက်ာင္းထဲမွာပါ Hip-Hop ျဖစ္လာေသာအခါ က်ေနာ္အျမင္ကပ္လာပါေတာ့ သည္၊လူ႔သဘာ၀လူ႔ပတ္၀န္းက်င္ တခုအေနျဖင့္ အထူးသတိထားဆင္ျခင္ရေပမည္၊ေခါင္းေဆာင္တဦး၏ ကိုယ္ပိုင္အရည္အခ်င္းမွာ ေနာင္လိုက္မ်ားကို တစံုတခုျပဳလုပ္ေစႏိုင္ျခင္း(သို႔မဟုတ္)မလုပ္ပဲေနေစရန္ စည္းရံုး ႏိုင္ျခင္း၊အဂၤလိပ္လို-Motivating the followen-ပင္ျဖစ္သည္၊ေခါင္းေဆာင္တဦးခ်င္းစီအလိုက္ ေနာက္လိုက္ မ်ားကို Motivate-လုပ္ပံုလုပ္နည္း ကြဲျပားျခားနားၾကသည္၊ဤေနရာတြင္ အေျခအေနအခ်ိန္အခါအလိုက္ပါ၀ါငါး မ်ိဳးအနက္ တခုခုကိုအသံုးခ်၍ -Motivate-လုပ္သြားၾကသည္၊ယင္းပါ၀ါ(၅)မ်ိဳးမွာ (၁)ကြ်မ္းက်င္မွဳ(၂)တရား၀င္ ေပးအပ္ထားခံရျခင္း(၃)ဆုေပးဒဏ္ေပးႏိုင္ျခင္း(၄)ခင္မင္ေလးစားမွဳ(၅)ယံုၾကည္အားကိုးမွဳတို႔ပင္ျဖစ္သည္။
အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးေနပါသည္ဆိုေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ဤထူးဆန္း ေသာဦးေဆာင္မွဳအရည္အခ်င္းမ်ားကို မည္သို႔ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးေနၾကပါသနည္း၊ျမန္မာ့လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္း တြင္က်ေနာ္ေတြ႔ဖူးသမွ်ေတာ့ လူငယ္မ်ားအပါအ၀င္ ကေလးမ်ားကို ဆံုးမၾသ၀ါဒမ်ား တေလွႀကီးေခြ်ေနသည္ ကိုေတြ႔ဖူးသည္၊လူငယ္မ်ား ကေလးမ်ားကို အမိန္႔နာခံတတ္ေအာင္ သင္ၾကားေပးေနၾကသည္၊အမိန္႔ေပးတတ္ ေအာင္ သင္ၾကားေပးေနၾကသည္၊ရိုေသဂါရ၀ျဖင့္-Motivate-လုပ္တတ္ေအာင္ သင္ၾကားမွဳအလြန္နည္းပါးသည္၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ားေမြးထုတ္ေပးၾကမည္႔လူပုဂၢိဳလ္မ်ား စဥ္းစားရမည္မွာ မည္သူေတြကိုေခါင္းေဆာင္မည္႔ပုဂၢိဳလ္ မ်ားကိုမည္ကဲ့သို႔ေမြးထုတ္ၾကမည္ဆိုသည္ကို အေသအခ်ာစီမံကိန္းခ်ေဆာင္ရြက္ေစလိုသည္၊က်ေနာ္တို႔ျမန္ မာ့လူ႔ေဘာင္အသိုင္းအ၀ိုင္း တခုလံုးအတြက္ မည္သို႔ေသာေခါင္းေဆာင္မ်ားလိုအပ္ေနသည္ကို ဦးစြာေလ့လာ ေစလိုပါသည္၊မိမိေမြးထုတ္လိုက္သည္႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ျပည္သူအမ်ားက မည္မွ်လက္ခံၾကမည္ကို က်ေနာ္ တို႔မသိႏိုင္ပါ၊ျပည္သူအမ်ားေမွ်ာ္လင့္ေနေသာ ေခါင္းေဆာင္အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည္႔စံုႏိုင္မွသာ ျပည္သူအမ်ား ၏ေကာင္းေသာတုန္႔ျပန္မွဳကို လကၡံရရွိမည္၊ဤေနရာတြင္လည္း ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ အလြန္စိမ္း ေနေသးသည္႔ သုေတသနစစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း၏အကူအညီကို ရယူႏိုင္လွ်င္ ပိုေကာင္းမည္ဟု ထင္ျမင္ယူ ဆမိသည္၊အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား ျမန္မာလူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ အပ္စပ္ေသာေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား ေမြးထုတ္ႏိုင္ၾကပါေစ၊

0 Comments: