အသက္ေသြးေတြလည္း မနည္းေတာ့ၿပီ အာဆီယံ

Monday, March 2, 2009

26-2-2009-ရက္ေန႔တုန္းက အေမရိကန္အစိုးရသစ္ရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဟီလာရီကလင္တန္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံကို ေခတၱခဏအလည္
အပတ္ေရာက္ရွိေနခိုက္ လက္ရွိေအေမရိကန္အစိုးရသစ္အေနနဲ႔ ျမန္မာႏို္င္ငံရဲ႕ျပည္တြင္းေရး ကိစၥေတြကို၀င္ေရာက္စြတ္ဖက္မွာမဟုတ္
ေၾကာင္းႏွင့္ ယခင္အေမရိကန္သမၼတေ၈်ာ့ဘုရွ္လက္ထက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ထားရွိခဲ့တဲ့ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္သြား
မည္ဟုထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ထိုင္းႏိုင္္ငံဆိုင္ရာအေမရိကန္သံအမတ္ကတရား၀င္ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားသြားပါတယ္။
တဆက္တည္းမွာပဲ ထိုင္းႏိုင္ငံဆိုင္ရာအေမရိကန္သံအမတ္က ျမန္မာႏို္င္ငံဟာ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံတတႏိုင္ငံျဖစ္တာေၾကာင့္ အတိုက္
အခံအင္အားစုမ်ားႏွင့္ စစ္အစိုးရၾကား ေရွ႕မတိုးေနာက္မဆုတ္ျဖစ္ေနတဲ့ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးကိစၥရပ္မ်ားကို အာဆီယံအဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအေန ႏွင့္ၾကား၀င္ ၀င္ေရာက္ေျဖရွင္းေဆြးေႏြးေပးမွသာ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳ လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ေရာက္ရွိႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး တိုးတက္မွဳတစုံ
တရာရရွိႏိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႔ ၄င္းကထပ္မံေျပာၾကားသြားပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး ဒီမိုကေရစီစနစ္ထြန္းကားေရးနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးအျပည္႔အ၀ရရွိေရး ျမန္မာျပည္
တြင္းစစ္တပ္ကအာဏာကို လက္၀ါးႀကီးအုပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ေတြ ရပ္စဲဖို႔ၿငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းနဲ႔ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးျခင္းဟာ
အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းလို႔ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းက မွတ္ယူထားသလို ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္၊ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြက လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အရွဳပ္အေထြးကို စစ္အစိုးရနဲ႔ေျပလည္တဲ့အေျဖတခုရရွိဖို႔ စစ္အစိုးရကိုအႀကိမ္ႀကိမ္ ကမ္းလွမ္းခဲ့ေပ
မယ့္ စစ္အစိုးရဖက္မွတုန္႔ျပန္မွဳတစံုတရာ လံုး၀မရွိတာကိုေတြ႔ျမင္ေနၾကရပါတယ္၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚမွာ ထားရွိတဲ့ႏိုင္ ငံျခားေရးမူ၀ါဒ ေျပာင္းလဲသြားမွဳကို အေကာင္းဖက္ကရွဳျမင္လို႔ရႏိုင္ဖို႔ အခ်ိန္ကေစလြန္းေနပါေသးတယ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အာဆီယံအဖြဲ႔၀င္
ႏိုင္ငံျဖစ္တာေၾကာင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳတစံုတရာဟာ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားနဲ႔ သက္ဆိုင္ေနတယ္ဆိုေပမဲ့ တကယ္တမ္းၾက ေတာ့အာဆီယံႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မွဳမရွိေသးတဲ့အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံေေတြရွိေနေသးတဲ့အတြက္ အာဆီယံရဲ႕ တိုက္တြန္းမွဳေတြကို ျမန္မာစစ္အစိုးရက လံုး၀အေလးမထားမွာေသခ်ာပါတယ္။
ဒီမိုကေရစီစနစ္အျပည္႔အ၀ ရွိေနပါတယ္ဆိုတဲ့ျမန္မာ့အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံကိုက်ေနာ္တို႔အရင္ဦးဆံုး ေလ့လာၾကည္႔ေစခ်င္ပါတယ္၊ လူ႕အ ခြင့္အေရးကိုျပည္႔ျပည္႔၀၀လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္ဆိုတဲ့ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မွဳ၊ လူ႔အခြင့္အေရးဆံုးရွံဳးမွဳ၊စားနတ္ရိကၡာ
ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမွဳ ၊လူေနအိမ္ရာမ်ားအတင္းအဓမၼေျပာင္းေရႊ႕ခံရမွဳ၊လက္နက္အားကိုးၿပီးႏိုင္ထက္စီးနင္းခံရမွဳ စတဲ့ျပသနာေတြေၾကာင့္
ျမန္မာနဲ႔အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြကို တရားမ၀င္၀င္ေရာက္ၿပီး မိမိတို႔ဘ၀လံုၿခံဳမွဳႏွင့္အတူ သမုဒၵရာ၀မ္းတထြာအတြက္ လာေရာက္ရုန္းကန္ေနၾက
ရပါတယ္၊က်ေနာ္ေျပာခ်င္တာကေတာ့ လူ႔အခြင့္အေရးကိုရာႏွံဳးျပည္႕လိုက္နာေလးစားပါတယ္ဆိုတဲ့ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ တရားမ၀င္လာေရာက္
အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားေတြအတြက္ က်န္းမာေရး၊ပညာေရး၊လူမွဳေရး၊စတဲ့ လူ႔ဘ၀မွာလံုး၀အေျခခံက်တဲ့အခြင့္အေရး
ေတြျပည္႔ျပည္႔၀၀မရရွိတာကိုေတြ႔ရွိေနရသလို၊ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးေတြကို ထိုင္းလုပ္ငန္းရွင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ခ်ိဳးေဖါက္ေနမွဳ
အေပၚထိုင္းအာဏာပိုင္ေတြနဲ႔သက္ဆိုင္ရာအစိုးရအဖြဲ႔အစည္းေတြက ဥေပကၡာျပဳၿပီး လ်စ္လ်ဴရွဳေနမွဳကိုၾကည္႔ျခင္းအားျဖင့္ က်ေနာ္တို႔တိုင္း
ရင္းသားလူမ်ိဳးေတြအတြက္ကေတာ့ ကံဆိုးမသြားရာမိုးလိုက္လို႔ရြာဆိုသလို က်ားေၾကာက္လို႔ရွင္ႀကီးကိုး ရွင္ႀကီးကက်ားထက္ဆိုးဆိုတဲ့ ကိန္းဆိုက္ေနပါတယ္၊ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕အရပ္သားအစိုးရႏိုင္ငံေရးဟာလည္း စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြကေန အရပ္ဖက္ကိုအ
သြင္ေျပာင္းထားတဲ့ အစိုးရျဖစ္ေနလို႔ပါပဲ၊ျမန္မာစစ္အစိုးရကိုထိုင္းအေနနဲ႔ဖိအားေပးတိုက္တြန္းမွဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္၊ဒါေပမဲ့ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္
ေတြၿငိဳျငင္မွာကိုေတာ့စိုးရိမ္ေနပံုရပါတယ္၊ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံတကာကမက္ေမာေလာက္စရာေကာင္းတဲ့ သဘာ၀သယံဇာတအ
ရင္းအျမစ္ေတြကို ျမန္မာစစ္အစိုးရနဲ႔ပလဲနံသင့္ေပါင္းသင္းဆက္ဆံႏိုင္မွသာ သူတို႔ေတြအတြက္အက်ိဳးစီးပြားရွိလာႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္၊အေမ
ရိကန္အစိုးရသစ္အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚထားရွိတဲ့ ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒေျပာင္းလဲလာမွဳႏွင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးဟာအာဆီယံအဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံေတြ
နဲ႔သက္ဆိုင္တယ္ဆိုတဲ့အေမရိကန္အစိုးရရဲ႕အျမင္ကိုအဆိုးအေကာင္းလို႔က်ေနာ္မွာျမင္ႏိုင္တဲ့ႏိုင္ငံေရးအျမင္က်ယ္မွဳေတာ့သိပ္မရွိေသးပါ
ဖူး၊က်ေနာ္သိတာတခုေတာ့ရွိပါတယ္၊ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြအေပၚမွာထားရွိတဲ့အခ်ိဳ႕ေသာအာဆီယံအဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံေတြရဲ႕မွန္ကန္တဲ့ႏိုင္ငံေရး အျမင္၊ျမန္မာတိုင္းရင္းသားေတြအေပၚမွာလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားတဲ့စိတ္ရွိဖို႔လိုအပ္ေနပါတယ္၊ဒီမိုကေရစီနွင့္လူ႔အခြင့္အေရး
ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးေနပါတယ္အာဆီယံ.......အသက္ေတြေသြးေတြလည္းမနည္းေတာ့ၿပီ

0 Comments: