လာလည္သူ ဘေလာ့မိတ္ေဆြမ်ားသို႔

Friday, October 24, 2008

က်ေနာ္စာေရးဆရာမဟုတ္ပါ၊ ကဗ်ာရာတေယာက္လည္းမဟုတ္ပါ၊ ေဆာင္းပါးေရးေသာ စာေပသ မားတေယာက္လည္း မဟုတ္သည္ဆိုျခင္းကို၊ အရင္ဦးဆံုးမိတ္ေဆြမ်ားအားသို႔ က်ေနာ္အသိေပး ထားခ်င္ပါသည္၊ က်ေနာ္တြင္ေတာ္လွန္ေသာစိတ္ မ်ိဳးကိုခ်စ္ေသာစိတ္ လြတ္လပ္မွဳကိုျမတ္ႏိုးေသာ စိတ္ တို႔ျဖင့္က်ေနာ္ဘေလာ့ဒ္ကို က်ေနာ္ရဲ႕အတြး က်ေနာ္ရဲ႕အျမင္ က်ေနာ္ျဖတ္သန္းလာခဲ့ရေသာ က်ေနာ္ရဲ႕ဘ၀အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို လြတ္လပ္မွဳကိုျမတ္ ႏိုးေသာစိတ္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတဦးျဖစ္ေသာ အဖိႏွိပ္ခံဘ၀ကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်ခံစားလာခဲ႔ရ ေသာသူတဦးအေနႏွင့္ က်ေနာ္သိ က်ေနာ္ျမင္ က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္ ႀကံဳေတြ႕လာခဲ့ရေသာ ခါးသီးေသာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ရင္ဖြင့္ျခင္းျဖစ္သလို က်ေနာ္နည္းတူသန္း(၆၀)ေက်ာ္ ျမန္မာတိုင္း ရင္းသားညီ အကိုအေပါင္းတို႔ နအဖစစ္အစိုးရရဲ႕လက္ေအာက္တြင္ အဖိႏွိပ္ခံဘ၀ျဖင့္ႀကံဳေတြ႕ေနရ ေသာဒုကၡႏွင့္ရက္စက္မွဳမ်ားကို ရင္တြင္းခံစားခ်က္တခုအေနျဖင့္ က်ေနာ္အားလပ္သည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ အဖိႏွိ္ခံတိုင္းရင္းသား ညီအကိုေမာင္ႏွစ္မမ်ားအတြက္ က်ေနာ္ႏိုင္သည့္ဖက္မွ တဖက္တလမ္း တိုက္ပြဲ၀င္ေနျခင္းတခုသာျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံဒီမိုကေရစီရရွိခဲ့လွ်င္ က်ေနာ္ဆိုက္ကားနင္းခ်င္နင္းမည္၊ ထြန္တံုးကိုကိုင္ေသာ ေတာင္သူလယ္ သမားတဦးျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ေနမည္၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္ေရးသည္ က်ေနာ္အလိုအပ္ဆံုးေသာအရာ ပင္ျဖစ္သည္၊ တတိယႏိုင္ငံသို႔အေျခခ်ရန္ အရာရာအားလံုးျပင္ဆင္ၿပီး ထြက္ခြာခါနီးတြင္က်ေနာ္ဆံုး ျဖတ္ခ်က္ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ကာ ေသာပဒုကၡသည္စခန္းမွ ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းခရိုင္သို႔က်ေနာ္ လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ႏိုင္တဲ့ဖက္မွလူမွဳေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ရည္ရြယ္ခ်က္ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္၊
က်ေနာ္ယံုၾကည္ထားသည္မွာ နအဖစစ္အစိုးရအား ျပည္သူ႕လြတ္ေျမာက္ေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီရရွိေရးအတြက္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးမွတပါး အျခားေရြးခ်ယ္စရာလမ္းမရွိေတာ့ ၿပီဟုတစိုက္မတ္မတ္ လက္ခံယံုၾကည္ထားသူတဦး ျဖစ္သည္ဆိုျခင္းကို ၀န္ခံထားပါရေစ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမုိကေရစီႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးအတြက္ က်ေနာ္တတ္အား သမွ်ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ သြားပါမည္၊ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ဖန္ငါခရိုင္တြင္ ပင္လယ္ေရလုပ္ငန္္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ေရာ္ဘာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳး (၉)ေသာင္းေက်ာ္ခန္႔ရွိသည္၊ က် ေနာ္က်န္းမာေရးပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ပါသည္၊ နံနက္(၉)နာရီမွညေန(၅)အထိ က်ေနာ္ခ်စ္ ေသာသူတို႔အတြက္ ႏိုင္တဲ့ဖက္မွက်န္းမာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာကူညီေစာင့္ေရွာက္မွဳမ်ားကိုလို အပ္လွ်င္လိုအပ္သလိုကူညီ ေျဖရွင္းေပးပါသည္၊ အတ္ခ်္အိုင္ဗြီ-ေအအိုင္ဒီအက္၊ တီဘီ၊ငွက္ဖ်ား၊ ေသြး လြန္တုတ္ေကြး၊ စေသာေရာဂါမ်ားကို ထိုင္းက်န္းမာေရးဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေနသူလည္း ျဖစ္သည္၊ ဒါကက်ေနာ္လတ္တေလာ လုပ္ေဆာင္ေနေသာလူမွဳေရးအလုပ္တခုပါ၊ အခြင့္သာခဲ့လွ်င္ က်ေနာ္လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးကို ေနာက္ထပ္တႀကိမ္လုပ္ခ်င္ပါေသးသည္၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္လူ႔ အခြင့္အေရးရရွိမွဳမွာ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးမွ တပါးအျခားမရွိေတာ့ၿပီ။

0 Comments: