ဗိုလ္သန္းေရႊကမၻာ့အႀကီးဆံုးအုတ္ဂူ

Wednesday, October 1, 2008

အာဏာရူးဗိုလ္သန္းေရႊ-၂၀၁၀-ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္ ျပည္သူ႔ ဖိေႏွာင့္စာျဖင့္ အေသဆိုးႏွင့္ေသရ ေတာ့မည္ကို သိေနရၿပီျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ မေသခင္အီဂ်စ္ႏိုင္ငံရွိကိုင္ရို ဘုရင္မ်ား၏ သမိုင္းကို ေန႔မအားည မနားဖတ္ရွဳကာ ေသၿပီးေနာင္ဘ၀လူ ျပန္ျဖစ္ေရးႏွင့္ အာဏာရွင္ဘ၀ျဖင့္ျပည္ သူ႔ဘ႑ာ ျပန္လည္ခိုးယူဖို႔အတြက္ မိမိ ယံုၾကည္စိတ္ခ် ရသည္႔ စစ္ဗိုလ္တစုကို တိတ္တဆိတ္ ေခၚေဆာင္ၿပီး ယခုအာဏာရွင္ဘ၀၌လိမ္ညာ ခိုးယူထားေသာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ စိန္ေရႊ ရတနာဥစၥာပစၥည္းမ်ားကိုေသ ဆံုးၿပီးတပါတည္းယူေဆာင္သြားရန္အတြက္ ၾကပ္ေျပးေနျပည္ေတာ ္အနီးလံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာေနရာတြင္ အုတ္ဂူတည္ေဆာက္ရန္ေျမေနရာ လိုက္လံရွာေဖြေနသည္ဟု ၾကားသိရသည္။ တည္ေဆာက္မည္႔အုတ္ဂူမွာ အီဂ်စ္ျပည္ရွိ အႀကီးဆံုးပိရမစ္ထက္သံုး ဆပို၍ႀကီးမားၿပီး ငရဲျပည္ (၁၈) ထပ္အလြန္ (၁၉) ထပ္ႏွင့္တစ္ကီလိုမီတာအကြာတြင္တည္ေဆာက္ မည္ျဖစ္သည္။ အစတြင္ငရဲျပည္မွာ (၁၈) ထပ္သာရွိၿပီးဦးေန၀င္းေသဆံုးၿပီးခ်ိန္တြင္ ငရဲျပည္ ေအာက္ဆံုးထပ္ျဖစ္ေသာ (၁၈) ထပ္ ေျမာက္တြင္ဦးေန၀င္းအားထားရန္လ်ာထားေသာ္လည္း ငရဲ သားမ်ားအက်င့္စာရိတၱပ်က္ျပားမည္ကို စိုးသည္႔အတြက္ေၾကာင့္တာ၀ရိန္သာနတ္ျပည္မွ သိၾကားမင္း၏အမိန္႔ေတာ္အရမရဏမင္းကငရဲျပည္ (၁၈) ထပ္ေျမာက္အိမ္သာနေဘးတြင္(၁၉)ထပ္ ေျမာက္တိုးခ်ဲ႕ၿပီးဦးေန၀င္းႏွင့္အတူေဒါတ္တာေမာင္ေမာင္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိန္လြင္၊ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာေမာင္ အစရွိသည္႔ အာဏာရွင္မ်ားကိုပါစုေ၀းေနထိုင္ေစခဲ့သည္။ အာဏာရူးသူခိုးသန္းေရႊႏွင့္ မိသားစုကိုလည္း ဦးေန၀င္းႏွင့္အတူထားရန္စီစဥ္ထားခဲ့သည္။ လူ႔ဘ၀ တြင္ဆရာကိုကာျပန္ကလန္ ခဲ့ေသာအျပစ္မ်ားေၾကာင့္ဦးေန၀င္းႏွင့္အေပါင္းအပါတစုကဖိေနာင့္ႏွင့္ ၀ိုင္းေပါက္မည္ကိုစိုးရိမ္ ရသည္႔အတြက္ငရဲျပည္ (၁၈) ထပ္အလြန္ (၁၉) ထပ္ႏွင့္တစ္ကီလိုမီတာအကြာ တြင္မရဏမင္းအား အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း(၁၀၀)လာဒ္ထိုးကာမိမိအတြက္အုတ္ဂူတဂူတည္ ေဆာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းမွာတႏွစ္ျဖစ္ၿပီး(၂၀၁၀)ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္ၿပီးစီးရမည္ ဟုမိန္႔ၾကားထားသည္႔ အတြက္ ေနျပည္ေတာ္အနီးတ၀ိုက္ျပည္သူမ်ား မ်က္ခံုးမ်ားလွဳပ္ေနၿပီး အုတ္ဂူႀကီးၿပီးစီးသြားပါက မိမိႏွင့္တပါတည္း ခ်စ္ဇနီး မလိုင္ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္ႏွင့္ မိသားစုေဆြမ်ိဳးမ်ား အားလံုးကို တပါတည္းေခၚ ေဆာင္သြားမည္ဟု ငရဲျပည္ရွိမရဏမင္းမွ အပတ္စဥ္သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ သတင္းေထာက္ မ်ား၏ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျဖၾကားသြားသည္။

0 Comments: