မေမ့ႏိုင္တဲ့ အေမ

Saturday, October 11, 2008အေမဆံုးၿပီတဲ့
ဒီစကား ၾကားခဏ၊ ရင္မွာနင့္ေမာ
ႏွေမွ်ာတမ္းတ၊ လြမ္းေဆြးရပါတယ္ အေမ၊၊
ျပည္သူမ်ား မသိမရွိ ရေလေအာင္
အေမ့ရ့ဲ စာေပလက္နက္နဲ႔
အသိပညာ လမ္းဖြင့္ေပး
တဖက္က သားဇာနည္မ်ား ေမြး
သမိုင္းေပးတာဝန္ ေက်ပြန္ပါတယ္ အေမ၊၊

ဒီမိုကေရစီ တုိက္ပြဲေခၚသံ
ျပင္းထန္တာ သိလ်က္
ထက္ျမက္တဲ့ ကေလာင္နဲ႔
အာဏာရွင္ေတြရဲ့ အယုတ္တမာ ဝါဒ
ပီျပင္ေအာင္ ထုတ္ေဖာ္ျပခဲ့
အေမ့ရဲ့ မ်ိဳးခ်စ္စာေပ
ၿပီးေတာ့ ႔ ႔ ႔
မေျပာင္းလဲတဲ့ ဇာနည္စိတ္နဲ႔
နအဖရဲ့ ၾသဇာကို မမႈ
စာေပနဲ႔ အံတု
မာန္ျပဳလုိ႔ ဟစ္ေႂကြးခဲ့တဲ့
အေမ့ရဲ့ အလကၤာ
ဒါေတြဟာ ႔ ႔ ႔ ႔
သားသမီးတို႔အတြက္ ရွင္သန္ျခင္း
အလင္းေရာင္ အားအင္ေတြပါအေမ။
(
ပိေတာက္ပန္း)

နံနက္ခင္ကဗ်ာ-

0 Comments: