ခြပ္ေဒါင္းနီ

Monday, October 13, 2008

ေဒါင္းမာန္၀င့္ခ်ီ..ေသြးရဲနီသည္

သမိုင္းတေခတ္ေတာ္လွန္ႏွစ္.၈၈.မွာ

ေတာ္လွန္အသိေမြးခဲ့ၾကသည္ခြပ္ေဒါင္းနီ။

အေရးႀကီးၿပီညီေနာင္အေပါင္းတို႔

ကိုမြန္းေအာင္ဆိုခဲ့တဲ့ေတာ္လွန္သီခ်င္း

ခြပ္ေဒါင္းစိတ္ကိုႏွိဳးဆြ..မာန္မာနကိုအပ္ႏွင္း

လက္ခ်င္းတြဲယွက္ခြပ္ေဒါင္းတို႔ေသြးမပ်က္ခဲ့။

အာဏာရူးဗိုလ္သန္းေရႊစစ္ဘီလူးကိုအန္တု

ေသမွာကိုငါမမွဳခဲ့။

၀ိညာဥ္က်န္ရစ္..တရားေသာစစ္

၈၈.ဒီမိုကေရစီအေရး..ျပည္သူ႔အေရးမို႔

အသက္နဲ႔ေသြးစေတးခဲ့ၾကၿပီ

ေဒါင္းမာန္၀င့္ခ်ီ….ခြပ္ေဒါင္းနီ။

(မင္းသက္စံ)

0 Comments: