ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မွဳႏွင့္ အသိတရားႏိုးၾကားမွဳ

Saturday, December 13, 2008

၂၀၀၇-ခုႏွစ္ဇႏၷ၀ါရီလ(၁၄)ရက္ဘန္ေကာက္ပို႔စ္သတင္းစာပါ အယ္ဒီတာအာေဘာ္ကိုဖတ္ရွဳၿပီး ဤေဆာင္းပါး ေရးရန္စိတ္ကူးေပၚလာသည္၊ထိုေန႔ထုတ္သတင္းစာကမီးေမာင္း ထိုးျပထားသည္မွာ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မွဳ ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိမ္းသိမ္းမွဳၾကား အင္မတန္ဆံုးျဖတ္ရခက္ခဲလွသည္႔ အစိုးရႏွင့္မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ား၏ ျပႆနာျဖစ္သည္၊ေဆာင္းပါးတြင္ထိုင္းႏွိုင္ငံတြင္ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ ေရထုညစ္ညမ္းမွဳ၊ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအုိင္မ်ား တြင္ ငါးအေျမာက္အမ်ားေသေၾကပ်က္စီးမွဳႏွင့္ ျမစ္ရိုးတေလွ်ာက္တည္ရွိေနေသာ စကၠဴစက္မ်ားမွစြန္႔ပစ္သည္႔ အညစ္အေၾကးမ်ား၊ ဓာတုပစၥည္းမ်ားဆက္စပ္ေနပံုကို ေဖၚျပထားသည္။
ဤကိစၥမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ အစိုးရမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ ပညာအေမွ်ာ္အျမင္ ရွိရန္ႏွင့္အတၲအစြဲကင္းစင္ၾကရန္ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္းမီးေမာင္းထိုးျပထားသည္၊ျမန္မာျပည္တြင္ႀကံဳေတြ႔ ေနရေသာ ျပႆမ်ားမွာ ေရတြက္၍မဆံုးႏိုင္၊ တြင္းထြက္သတၲဳႏွင့္ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားကို မဆင္မျခင္တူး ေၾကာင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ဆံုးရွံဳးရျခင္း၊ လူေနအိမ္ေျခမ်ားအတင္းအဓမၼေျပာင္းေရႊ႔ခံရျခင္း၊ အိုးအိမ္ေျမရာ မ်ားမတရားသိမ္းဆည္းခံရျခင္းႏွင့္ က်န္လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္ခံရမွဳမ်ားမွာ ေျပာျပ၍မကုန္နိုင္ပါ။
သစ္ေတာက႑ကိုျပန္ၾကည္႔လွ်င္လည္း ထို႔နည္းတူပင္ျဖသ္ပါသည္၊ လက္နက္ကိုင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး(သို႔) အပစ္အ ခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူထားေသာ အုပ္စုမ်ားမွမဆင္မျခင္စီးပြားေရးေသာင္းက်န္းမွဳ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားၾကား လက္သိမ့္ထိုးၿပီးႏိုင္ငံပိုင္ သယံဇာတႏွင့္သစ္ေတာမ်ား ခုတ္လွဲထုတ္ယူ ေရာင္းခ်မွဳ၊ ကမ္းရိုးတန္းတေလွ်ာက္ပင္လယ္မ်ားအတြင္း ႏိုင္ငံျခားသားကုမၼဏီမ်ားအား ငါးဖမ္းခြင့္လိုင္စင္မ်ား ထုတ္ေပးၿပီး ပင္လယ္ထြက္သယံဇာတပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္ယူေရာင္းစားျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားျပည္ သူမ်ား လုပ္စားစရာမရွိေတာ့ပဲ တိုင္းတပါးသို႔ထြက္ခြာၿပီး ပင္ပန္းဆင္းရဲစြာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနၾကရသည္။
ဤအေျခအေနမ်ားကို စီးပြားေရး၀ိသမေလာဘသားမ်ား ဖက္မွၾကည္႔ပါက စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္သည္ဟုယူ ဆေသာ္လည္း ေဒသခံဆင္းရဲသားျပည္သူမ်ားအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္ခံေနရျခင္းျဖစ္သည္၊ဤေနရာ တြင္ က်ေနာ္တို႔စဥ္းစားရမွာက ယခုလိုအိမ္နီးနားခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ၿပီးလြတ္ေျမာက္ရံုျဖင့္ ျပ ႆနာေအးသြားၿပီလားဆိုသည္႔ ကိစၥပင္၊တိုင္းတပါးတြင္လည္း ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ျပႆနာမ်ားကႀကိဳ ေစာင့္ဆိုင္းေနသည္၊မိမိတိုင္းျပည္တြင္ႀကံဳေတြ႔ရသေလာက္ အေျခအေနမဆိုး၀ါးေသာ္ျငားလည္း အေတာ္အ တန္ဆိုး၀ါးမွဳမ်ားႏွင့္အတူ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားလည္း ခ်ိဳးေဖါက္ခံေနရဦးမည္ျဖစ္သည္။
သို႔ျဖစ္လွ်င္ ဤျပႆနာဤကိစၥမ်ားအတြက္ တိုက္ရိုက္ပါ၀င္ပတ္သက္ေနေသာ ကာယကံရွင္မ်ားအေနႏွင့္ဘာ လုပ္သင့္ပါသနည္း၊ ဘာမ်ားလုပ္ႏိုင္ပါမည္နည္း၊ က်န္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနႏွင့္လည္း ဘာလုပ္သင့္ပါသနည္း အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ တာ၀န္သိသိ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံၿပီး ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္မည္႔သူေကာ ေပၚေပါက္လာႏိုင္ ဦးမည္ေလာ၊ ဤေမးခြန္းမ်ားအတြက္ အေျဖတစံုတရာ က်ေနာ္တို႔ထံမွာ ရွိေနၿပီဆိုပါက က်ေနာ္တို႔သည္အသိ တရားႏိုးၾကားသူမ်ားဟု ေျပာနိုင္ေခၚဆိုနိုင္ပါသည္၊အေျဖတစံုတရာမရွိေသးပါက အသိတရားႏိုးၾကားရန္လိုအပ္ ပါလိမ့္ဦးမည္၊ အသိတရားႏိုးၾကားလာေအာင္ (သက္ဆိုင္သူမ်ားအားလံုး)က်ေနာ္တို႔ဘာလုပ္ၾကမည္နည္း၊ မည္သူေတြမွာတာ၀န္ရွိပါသနည္း၊တခုေတာ့ထပ္ေလာင္းေျပာၾကား လိုပါသည္၊ အသိတရားႏိုးၾကား ရံုမွ်ျဖင့္ျပ ႆနာေျပလည္သြားျခင္းမဟုတ္ေသးပါ၊ ႏိုးၾကားသည္႔အသိတရားအတိုင္း ျပႆနာကိုတက္ညီလက္ညီပူးေပါင္း အေျဖရွာၾကရန္ႏွင့္ သတၲိလည္းလိုအပ္ပါသည္၊ထိုထက္မကအေရးႀကီးသည္က ဦးေဆာင္သူလည္းလိုပါလိမ့္ဦး
လွဳပ္ရွားမွဳမ်ားမွ ပူပူေႏြးေနြးသင္ခန္းစာက သက္ေသျပေနသည္၊မိမိတို႔ႏိုင္ငံ မိမိတို႔တိုင္းျပည္ အျခားေသာႏိုင္ငံ မ်ားနည္းတူ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစလိုလွ်င္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေစလိုလွ်င္ ပထမေျခလွမ္းအျဖစ္ က်ေနာ္တို႔တဦးတ ေယာက္မက်န္ အသိတရားႏိုးၾကားရန္လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ထိုအသိတရား ႏိုးၾကားလာေရးကို မည္သို႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ကို လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ နိုးၾကားၾကရန္တိုက္တြန္း ႏွိဳးေဆာ္အပ္ပါသည္။
ေပါလ္ပရသီ-(ေငြေတာင္ျပည္)

0 Comments: