Half Full Idea နွင့္အတိုက္အခံတို႔လုပ္ေဆာင္သင့္သည္မ်ား

Thursday, December 11, 2008

အလုပ္ၾကမ္းနွင့္ေထာင္ဒါဏ္ စုစုေပါင္း ၄၅ ႏွစ္၊ ၅၄ႏွစ္၊ ၆၅ ႏွစ္ စသည္ျဖင့္ ပါတီနုိင္ငံေရးသမားေတြ၊
၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေတြ၊ ဘေလာ့ဂါေတြ၊ ႏွစ္ရွည္ လမ်ား ေထာင္ထဲထား အက်ဥ္းခ်ဘုိ႔ နအဖနဲ႔
သူ႕တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႕က (အမွန္မွာေတာ့ မတရားစီရင္ေရးပါ) ဥပေဒကဲ႔သုိ႔
အာဏာတည္ေသာအမိန္႔ ကိုခ်ခဲ႔ပါတယ္။ ဒီလုိမ်ိဳး အဓိပၸါယ္မဲ့ စီရင္ခ်က္ကုိၾကားရတာနဲ႔ နအဖရဲ႔
မတရားမႈ၊ ျပည္သူ ေက်ာင္းသား နုိင္ငံေရးသမားေတြကို ရန္သူသဖြယ္ ဆက္ဆံေနမႈတုိ႔ကုိ
ထင္သာျမင္သာ ရွင္းလင္းစြာ ေတြ႔ရမွာပါ။
ကၽြန္ုပ္အေနနဲ႔ အဆုိးထဲက အေကာင္းကုိရွာၾကည့္ေနမိပါတယ္။ နအဖလုပ္ရပ္ကုိ အေကာင္းဘက္က
ေနျပီး ျမင္ၾကည့္တယ္။ နအဖ ဟာ ေနာက္ထပ္နွစ္ ၆၀၊ ၆၅ ွႏွစ္ ဆက္လက္ျပီး ျပည္သူေတြကို မတရား
ဆက္လက္အုပ္ခ်ဳပ္၊ နွိပ္စက္ေနအံုးမယ္ဆုိျပီးေတာ့ သြယ္ဝုိက္ေသာနည္းနဲ႔ အားလုံးကို
ေျပာလုိက္တာပါဘဲ။ ဒီလုိသိရျပီဆုိရင္ သတိရွိၾကဘုိ႔ အသိတရားရၾကဘုိ႔ လုိေနပါတယ္။
နအဖကေတာ့ ဒီေျခလွမ္းကုိ လွမ္းလုိက္ပါျပီ၊ ငါတုိ႔က သူလွမ္းတဲ့ေနာက္ကုိလုိက္မလား၊
သူတုိ႔လွမ္းလုိ႔မရေအာင္တုိက္မလား ဆုိတာ အျမန္ေရြးခ်ယ္ျပီး လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖၚဘုိ႔
လုပ္ၾကရပါမယ္။
လူ႔သက္တမ္းတခုစာေလာက္ ေထာင္ဒါဏ္ေတြကုိခ်ျပီး နုိင္ငံေရးလုပ္လုိေသာ နအဖ
စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြကို အတုလုိေသာ မတရားမႈေတြကိုေဖၚထုတ္လုိေသာ ေက်ာင္းသား၊ လူငယ္မ်ားကုိ
ေနာင္ဤကဲ့သုိ႔ မလုပ္ရဲေအာင္၊ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ျခိမ္းေျခာက္လုိက္ေသာ္လည္း
တက္ၾကြ၍အသိတရားရိွေသာ ျပည္သူတုိ႔၏ခံစားေနရေသာ ဒုကၡဆင္းရဲကို စာနာတတ္ေသာ
လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားနားလည္သည္မွာ အမွန္တရားအတြက္ မည္သည့္ေပးဆပ္မႈမ်ိဳးကုိမဆုိ
ေပးဆပ္ျပီး တုိက္ပြဲဝင္သြားမည္ဟု ကၽြန္ုပ္ယုံၾကည္သည္။
အကယ္၍ အေၾကာင္းမလွ၍ သူရဲေဘာေၾကာင္ေသာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက ေအာက္လမ္းနည္းသုံးျပီး
ဖမ္းေသာေၾကာင့္ အဖမ္းခံရလွ်င္ေတာင္ သူတုိ႔ေျပာသလုိ ၄၅၊ ၅၅၊ ၆၅ ႏွစ္
ေထာင္ထဲတြင္ေနစရာမလုိေပ။ ဤသုိ႔အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိရသလည္းဟု ေမးစရာရွိသည္၊
နုိင္ငံတနုိင္ငံတြင္ စနစ္တခုမွတခုသုိ႔ေျပာင္းရန္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း အေျခေနတခုမွတခုသုိ႔
ေျပာင္းရန္အလုိ႔ငွာေသာ္လည္းေကာင္း နုိင္ငံအတြင္းရွိလူအမ်ားစည္းလုံးရန္လုိအပ္ေပသည္။ ထို႔အတူ
စည္းရုံးရန္လည္းလုိအပ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း
နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္က်ေရာက္ေနေသာ အက်ဥ္သားမ်ားကုိ ျပန္လည္လႊတ္ေပးရန္ လုိအပ္ေပသည္။
တနည္းဆုိေသာ္ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးရမည္မွာ ဧကန္မလြဲပါ။ ထုိအထဲတြင္
နုိင္ငံေရးနွင့္ပါတ္သက္ေသာ ေထာင္က်ခံေနရသည့္သူမ်ားမွာ ေရွ႕ဆုံးမွေနျပီး
လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကုိခံစားရေပမည္။ ထုိနုိင္ငံေရးသမားမ်ား ၎
အခြင့္အေရးကုိမခံစားရလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း တမင္တကာ နုိင္ငံေရးသမားမ်ားကုိ
ခ်န္လွပ္ထားခ႔လဲ ွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ၎အေျပာင္းအလဲသည္ စစ္မွန္ေသာ
ရုိးသားေသာအေျပာင္းအလဲ ျဖစ္မည္မဟုတ္။ ထုိအခ်ိန္သည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ ျဖစ္ရမည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ အမိ်ဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ ႏွင့္ နုိင္ငံကုိ ခ်စ္ျမတ္နိုးသူတုိင္းသည္ နုိင္ငံ့အေရး
ျပည္သူ႔အေရး တုိ႔ကို ကုိယ္စြမ္းဉာဏ္စြမ္းရွိသေရြ႕ အစြမ္းကုန္တုိက္ပြဲဝင္သင့္သည္။ သင္သည္ ၂၀၁၀
ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာပါမည္။
နအဖ ၏ အျခားရက္စက္မႈ၊ လူမဆန္မႈတခုကား နုိင္ငံေရးသမား၊ ေက်ာင္းသား မ်ားကုိဖမ္းဆီးျပီး
ေနရပ္နွင့္ေဝးကြာေသာ အရပ္ေဒသမ်ားတြင္ရွိေသာ ၎တုိ႕၏နွိပ္စက္ေရးစခန္းျဖစ္ေသာ
အက်ဥ္းေထာင္မ်ား ၂ ဦးတစု၊ ၃ ဦးတစုသုိ႔ပုိ႔ေဆာင္ေနသည္။ အက်ဥ္းက်ခံ တုိက္ပြဲဝင္ ေက်ာင္းသား
နုိင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ ထုိအေျခအေနကုိ ေကာင္းစြာအသုံးခ်ၾကရမည္၊ မိမိတုိ႔သည္
ျပင္ပတြင္ေနစဥ္ကလြတ္လပ္စြာ သြားလာ၊ စည္းရုံးခြင့္မရၾကေသာေၾကာင့္
နယ္စြန္နယ္ဖ်ားသုိ႔သြားေရာက္ရန္အခြင့္မသာၾကသလုိ စည္းရုံးခြင့္လည္းမရၾက။ ယခု
နအဖတုိ႔မို္က္မဲစြာ ပုိ႔ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ ထိုေဒသသုိ႔ ေရာက္ၾကေပျပီ၊ နုိင္ငံေရး လုပ္ေသာသူတုိ႔၏
လုပ္ေဆာင္ရမည့္ဝတၱရားအတုိင္း ထုိအက်ဥ္းစခန္းမ်ားရွိ အက်ဥ္းက်မ်ား ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ
ဉာဏ္စြမ္းရွိသေရြ႕ စည္းရုံးရမည္။ နအဖတုိ႕၏ မုိက္မဲမႈကုိ အခြင့္ေကာင္းယူျပီး ျမန္မာျပည္ အနယ္နယ္
အရပ္ရပ္ရွိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားမွ အက်ဥ္းက်မ်ား ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ စည္းရုံးၾကပါေလ။ ရန္သူကုိ
မိတ္ေဆြ မလုပ္နုိင္ေစကာမူ ရန္သူမဟုတ္သူမ်ား ရန္သူမျဖစ္သြားေရးနွင့္ မဟာမိတ္မ်ား
ကူညီေထာက္ခံသူမ်ား မ်ားျပားလာေအာင္ စြမ္းေဆာင္ၾကရေပမည္။
ဤကဲ့သုိ႔စည္းရုံးေရးတာဝန္မ်ားကုိ နုိင္ငံေရးသမားဟုမိမိကုိယ္မိမိ ခံယူထားသူမ်ား အားလုံး
ေရာက္ရာေနရာ က်ရာေဒသတြင္ မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ေနရန္လုိအပ္ေပသည္။ လူထု လူတန္းစား
အလႊာေပါင္းစုံ (ထုိအထဲတြင္ လူဆုိး၊ သူခုိး၊ ဓါးျမ တုိ႔လည္းအပါအဝင္ျဖစ္သည္၊ထိုသူတို႔ ကုိ စည္းရုံးရေပမည္။
နုိင္ငံေရးသမားေတြနဲ႔ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ ဘေလာ့ဂါေတြ ရဟန္းသံဃာေတြကို
ေထာင္တသက္နီးပါး နအဖက ေထာင္ဒါဏ္နွစ္ရွည္ေတြခ်ေနတယ္။ ေဝးလံ ေခါင္သီျပီး ရာသီဥတု
ဆုိးရြားတဲ့ သြားလာရခက္ခဲတဲ့ အက်ဥ္းစခန္းေတြဆီ ပုိ႔ေနတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာဘဲ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ
နအဖက လုပ္ေပးမယ္ေျပာေနတယ္။ ဒီေတာ့ နအဖက လုပ္ေပးမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ
တရားမွ်တပါ့မလား။ သူတုိ႔အနုိင္မရဘဲ NLD လုိ တျခားေသာ အတုိက္အခံပါတီတခုခုက
အနုိင္ရရင္ေကာ အာဏာလႊဲေပးမွာလား။ ကၽြန္ုပ္ေတာ့ မထင္ပါ။
စစ္ဗိုလ္ ေလးပုံတပုံပါျပီး စစ္ဗုိလ္ေတြသာ နုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေစဘုိ႔ အေလးထားေရးသားထားတ႔ ဲ
နအဖရဲ႔ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိေရာ လက္ခံသင့္သလား။ မတရား၊ မမွ်တမႈေတြကုိ
နုိင္ငံေရးသမားေတြ ပါတီနုိင္ငံေရးလုပ္ေနသူေတြ လုိလားေတာင္းတေနလိမ့္မယ္လုိ႔ မထင္ပါဘူး။
ဒီေတာ့ နအဖက လုပ္ေပးမယ့္ ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲ ကတဆင့္ ျပည္သူတုိ႔လုိလားေနတဲ့
ဒီမုိကေရစီနုိင္ငံေတာ္ကုိ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ခ်ီတက္သြားမယ္လုိ႔ ယူဆေနၾကေသာ ယိမ္းႏြဲ႕ပါး သာရာစား
နုိင္ငံေရးသမားမ်ားကုိလည္း အိမ္မက္ထဲက နုိးထၾကဘုိ႔ အသိေပးပါတယ္။
စစ္ဗိုလ္တစ္မတ္သားပါေသာ ဒီမုိကေရစီရယ္လုိ႔ ရွိသင့္ပါသလား။ ဒီမုိကေရစီဆုိတာ
ျပည္သူ႕ထံကဆင္းသက္ရစျမဲပါ။ ညီမွ် မွ်တရစျမဲပါ။ (စစ္မွန္ေသာ) ျပည္သူ႕ကုိယ္စားလွယ္ေတြ
ေရးဆြဲေသာ အေျခခံဥပေဒကုိ နုိင္ငံသားေတြက လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵမဲေပးအတည္ျပဳမွသာ ဒီမုိကေရစီ
က်ေသာ တရားမွ်တေသာ အေျခခံဥပေဒကုိ ရရွိျပီး ၎အေျခခံဥပေဒနွင့္အညီ
ျပည္သူ႕ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကို ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ျပီး တုိင္းျပည္ကုိ စီမံခန္႔ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေစရမည္။
ျပည္သူ႕ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသာရွိျပီး အေျခခံဥပေဒမရွိေသးလွ်င္ ၎ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္
အေျခခံဥပေဒကို ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ တုိင္းျပည္ကုိအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းအမႈကုိ တျပိဳင္တည္းျပဳလုပ္ေစရမည္။
အမွန္စင္စစ္ကေတာ့ နအဖက ၉၀ ခုနွစ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အနုိင္ရထားေသာ NLD ပါတီကုိ
အာဏာလြဲေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ NLD ပါတီအေနနဲ႔လည္း မိမိတုိ႔ရပိုင္ခြင့္ကုိ အစဥ္အျမဲ
နည္းလမ္းေပါင္းစုံနဲ႔ ေတာင္းဆုိတုိက္ပြဲဝင္ေနရမွာျဖစ္ပါတယ္။ NLD က ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ
ဝင္ဘုိ႔အတြက္ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေပးသင့္တယ္လုိ႔ေတာ့ မေတာင္းဆုိသင့္ပါဘူး။
ဘာျဖစ္လုိ႔လည္းဆုိေတာ့ ၁၈ ႏွစ္လုံးလုံး က်ားကုတ္က်ားခဲ ကုိင္စြဲလာတဲ့ ၉၀ ရလဒ္ကို ျပည္သူ႔ဆႏၵကုိ
မ်က္ကြယ္ျပဳရာ ေျခနဲ႔ဖ်က္ရာ က်လုိ႔ပါဘဲ။
ကၽြန္ုပ္သာ NLD မွ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရိွသူျဖစ္လွ်င္ နအဖကုိ ဤသုိ႔ ကမ္းလွမ္းမည္…
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားခင္ဗ်ား လူၾကီးမင္းတုိ႔၏ ေၾကာက္ရြံ႕စုိးထိတ္ေနမႈမ်ားကို လူၾကီးမင္းတုိ႔ တဖက္သတ္
အတည္ျပဳထားေသာ အေျခခံဥပေဒၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သိရွိနုိင္သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားသည္
စစ္သားမ်ားျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ဆုတ္လမ္းမရွိက လြန္စြာေၾကာက္တတ္ေသာ
အမ်ိဳးအစားထဲမွျဖစ္ေသာေၾကာင့္မိမိတို႔ က်ဴးလြန္ထားေသာ ျပစ္မႈမ်ားကုိ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္
တရားစြဲဆုိျခင္းမရွိေစရန္ ႏွင့္ အနာဂါတ္ျမန္မာ့နုိင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္မႈရရွိေစရန္ တုိ႔အတြက္
အေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းေစခ်င္ၾကသည္။ ေယာက်ာၤးမ်ားသည္ ကုိယ္လုပ္ေသာအမႈကို
ကုိယ္တာဝန္ခံတတ္ရသည္ စစ္သားဆုိသည္မွာ ေယာက်ာၤးေကာင္းမ်ားျဖစ္သည္ဟု
အသင္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ား ေျပာဆုိၾကသည္ သုိ႔ပါေသာ္လည္း မိမိလုပ္ေသာ ျပစ္မႈကုိ တာဝန္မခံလုိေသာ
စစ္သားစစ္ဗုိလ္မ်ား ရွိသည္ကုိ ကၽြန္ုပ္တုိ႔မယုံၾကည္နုိင္ေအာင္ပင္ျဖစ္ရသည္။ စစ္ဗုိလ္စစ္သားမ်ားသည္
တရားမွ်တမႈကုိ လက္ကုိင္ထားသည္ဟု မွတ္သားခဲ့ဘူးေသာ္လည္း တရားမွ်တစြာ
တန္းတူရည္တူမယွဥ္ျပဳိင္ဘဲ ငါတုိ႔ကေတာ့ အားလုံး၏ ေလးပုံ ပုံ တစ္ပုံ ပါဝင္သင့္တယ္လုိ႔ မညီမွ်စြာ
အပုိေတာင္း အခြင့္အေရးယူတတ္တာကုိလည္း အံ့ၾသရပါတယ္။ သုိ႔ပါေသာ္လည္း
ျမန္မာျပည္သူျပည္သားအားလုံးနွင့္တကြ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ အဓြန္႔ရွည္ တည္တန္႔နုိင္ေရး
အက်ိဳးကုိေရွးရႈျပီး သူရဲေကာင္းမပီသစြာျဖင့္ သူရဲေဘာနည္းေသာ ဗိုလ္ခ်ုဳပ္ၾကီးမ်ား ႏွင့္
စစ္ဗိုလ္စစ္သားမ်ားကုိ အသင္တုိ႔ ေၾကာက္ရြံ႕ထိတ္လန္႔စြာ ေတာင္းတေနေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္
က်ဴးလြန္ထားေသာ ျပစ္မႈမ်ားကုိ တရားစြဲဆုိျခင္း မျပဳေရး။ စစ္ဗုိလ္စစ္သား ေလးပုံတစ္ပုံ ပါဝင္ေရး။
တုိ႔ကုိ အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပည္သူတုိ႔၏ဆႏၵကို ဆန္႔က်င္ျပီး ကၽြန္ုပ္တုိ႕အေနျဖင့္ ထည့္သြင္းျခင္း
မျပဳနုိုင္ေသာ္လည္း ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ NLD ပါတီကုိ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးမည္ဆုိပါက
အတုံ႔အလွည့္အေနျဖင့္ ၎ခ်က္မ်ားကို ရက္ေရာစြာလုိက္ေလ်ာေပးမည္။ ကုိယ္စားလွယ္ ၄၈၉ တြင္
ေနာက္ထပ္ စစ္သားစစ္ဗိုလ္ ၁၂၂ ေယာက္ထပ္ေပါင္းျပီး ပါလီမန္ ထဲတြင္ပါဝင္ခြင့္ျပဳမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္
တစည ပါတီမွ အနုိင္ရထားေသာ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏ ေလးပုံ သုံးပုံကုိထုတ္ပယ္ ျပီး NLD ပါတီမွ
ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားနွင့္ အစားထုိးျခင္းကုိ p.alert(သေဘာတူညီရမည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီး သန္းေရႊက
နုိင္ငံေတာ္၏ အဆင့္အျမင့္ဆုံး ရာထူးကုိရယူလုိလွ်င္ေတာင္ လုိက္ေလ်ာေပးမည္
အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီး သန္းေရႊ သည္ လႊတ္ေတာ္၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား မဲခြဲမဲေပးရာတြင္
မဲေပးပုိင္ခြင့္မရွိေစရ။
အခ်ဳပ္ဆုိရေသာ္ စစ္ဗုိလ္ၾကီးမ်ားေတာင္းဆုိထားေသာ
၁။ တရားစြဲဆုိျခင္း မရွိေရး။
၂။ စစ္သားစစ္ဗိုလ္ ေလးပုံ တစ္ပုံပါဝင္ေရး။
၃။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီး သန္းေရႊ အားနုိင္ငံေတာ္၏အဆင့္ျမင့္ဆုံးရာထူးေပးရး။ (အပုိဆု)
တုိ႔အား မိမိတုိ႔ NLD မွသေဘာတူလုိက္ေလ်ာေပးပါမည္။
နအဖ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားဖက္မွ လုိက္ေလ်ာရမည့္ အခ်က္မ်ားမွာ
၁။ မိမိတုိ႔ NLD ပါတီအား ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အရ အာဏာလြဲေပးရန္။
၂။ တစည ပါတီမွ အနုိင္ရအမတ္မ်ား၏ ေလးပုံသုံးပုံအား ထုတ္ပယ္ျပီး NLD ပါတီမွ
ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားနွင့္ အစားထုိးရန္။
၃။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီးသန္းေရႊ၏ မဲေပးပုိင္ခြင့္ကုိ စြန္႔လႊတ္ရန္။ (အပုိဆု ကုိလက္ခံလွ်င္)
အထက္ပါကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားကုိ နအဖ ႏွင့္ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားက ခရစ္သကၠရာဇ္ ၂၀၀၉ ခု ဇႏၷဝါရီလ ၄
ရက္ ေန႔မတုိင္မီ အေၾကာင္းျပန္ၾကားေစလုိပါသည္။
ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားထဲမွတစုံတရာကုိ သေဘာမတူညီျခင္း၊ သတ္မွတ္ထားေသာ အထက္ပါ
ေန့စြဲမတုိင္မီ အေဳကာင္းမျပန္ၾကားျခင္း တုိ့ကိုေတြ႔ရွိခဲ့ပါက ကြ်နုပ္တို႔ကိုNLD ပါတီမွဦီးေဆာင္ျပီး အသင္တုိ႔
နအဖနွင့္ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားကုိ ရရာလက္နက္စြဲကုိင္ျပီး အာဏာ ရရွိသည့္တုိင္ေအာင္ ကၽြန္ုပ္တုိ႔ NLD
CEC မ်ားမွ ျပည္သူမ်ားနွင့္လက္တြဲျပီး ျပည္သူ႔ေရွ႕မွ အသက္စြန္႕ တုိက္ပြဲဝင္သြားမည္။
… ျဖစ္ေၾကာင္း။
ထုိအခ်ိန္တြင္ ျပည္သူတရပ္လုံးကလည္း NLD ကုိုိဝုိင္းရံၾကရမည္။ ဝုိင္းရံၾကမည္မွာ
ဧကန္ပင္ျဖစ္သည္။ NLD ကဘာမွလုပ္ဘဲ NLD ၀ိုင္းရံသည္ဆိုသည္မွာသဘာဝက်ပါ၏ေလာ ဟု
NLD မွလူၾကီးမင္းမ်ား စဥ္းစားၾကေစလုိပါသည္။
ေၾကာက္လွ်င္လြဲ၍ ရဲလွ်င္ မင္းျဖစ္မည္။
No Pain, No Gain.
အိမ္လြမ္းသူ။ ၁၂။ ၂၀၀၈
__

0 Comments: