ပေဒါင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအႏၱရာယ္

Thursday, July 17, 2008

လည္ပင္းေၾကးကြင္းစြတ္ ပေဒါင္တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ စစ္အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး စုလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားၾကားျဖစ္ပြားေနေသာ နယ္စပ္ေဒသတြင္းတိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ မဲေဟာင္ေဆာင္ခရိုင္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ေဒသတြင္းထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ား ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ယာယီေနထိုင္လွ်က္ရွိၾကသည္၊ထူးဆန္းေသာပေဒါင္တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ရိုးရာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွဳမ်ားေၾကာင့္ မဲေဟာင္ေဆာင္ခရိုင္တြင္းရွိ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ ငန္းလုပ္ကိုင္ေနေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ဘတ္ေငြသန္းေပါင္းမ်ားစြာ အက်ိဳး ခံစားခြင့္မ်ားရရွိခဲ့သည္၊လြန္ခဲ့သည္႔ ၁၃၊၇၊၂၀၀၈ ရက္ေန႔တြင္ ပေဒါင္တိုင္းရင္းသားမ်ား ယာယီေနထိုင္ရာ ေနရာမွ ပေဒါင္အမ်ိဳးသမီး(၁၁)ဦးေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ၿပီးေနာက္ တဦးကို ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားမ်ားစည္ကားရာ ခြ်န္ပူရီခရိုင္ ဖတ္ထရားတြင္ ျပန္လည္ရွာေဖြေတြ႔ရွိၿပီး က်န္ဆယ္ဦးမွာေပ်က္ဆံုးလွ်က္ရွိသည္၊လူပြဲစားမ်ားအေနျဖင့္ ပေဒါင္တိုင္းရင္းသူအမ်ိဳးသ မီးငယ္မ်ားအား ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားဧည္႔သည္မ်ား စည္ကားရာ ဖတ္ထရားႏွင့္ဖူးကစ္စေသာ ပင္လယ္ကမ္းစပ္ၿမိဳ႕အေရာက္ပို႔ေပးႏိုင္သူ လူပြဲစားမ်ားမွာ ပြဲစားခတစ္သိန္းမွ တစ္သိန္းခြဲထိရရွိၾကသည္၊အနာဂတ္ပေဒါင္တိုင္းရင္းသူေလးမ်ား၏အေျခအေနမွာ မေတြး၀ံ့ စရာစိုးရိမ္ရဖြယ္အေျခအေနႏွင့္ႀကံဳေတြ႔ေနရပါေၾကာင္းခြတ္ေဒါင္းနီမွအသိေပးလိုက္အပ္ပါသည္။

0 Comments: