ထိုင္းႏွင့္ကမ္ပူးခ်ားတင္းမာေန

Saturday, July 19, 2008

ထိုင္း၊ကမ္ပူးခ်ားနယ္စပ္ ေရွးေဟာင္းဟိႏၵဴဘုရား ေက်ာင္းအား သူပိုင္သည္၊ငါပိုင္သည္ အျငင္းပြားရာမွႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ေဒသ တင္းမာမွဳမ်ား ျဖစ္ပြားရာထိုင္းႏွင့္ ကမ္ပူးျခားတပ္မ်ား တဖက္ႏွင့္ တဖက္တိုက္ပြဲ၀င္ရန္အ ဆင္သင့္အေန အထားတြင္ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္၊ ေဖၚျပထားေသာပံုမွာ တိုက္ပြဲ၀င္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေသာ (ထဟန္ဖရန္) ေခၚမုဆိုးတပ္ဖြဲ႔ဟု ေခၚသည္႔ ၀တ္စံုအမဲႏွင့္ ထိုင္းစစ္သားမ်ားျဖစ္သည္၊ ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏိုင္စမတ္ စြန္ေထာ္ လ၀စ္က ထို္င္းကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ႀကည္း၊ ေရ၊ေလ၊ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္မ်ားကို ေခၚယူၿပီးအေရးေပၚ အစည္းအေ၀းတရပ္ကို ေခၚယူေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးသည္ေနာက္ပိုင္း ၂၁၊၇၊၂၀၀၈ ရက္ေန႔တြင္ ထိုင္းကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဘြန္စန္း ဦးေဆာင္ၿပီး ကမ္ပူးခ်ားႏိုင္ငံ ဖႏြမ္းပင္ၿမိဳ႕တြင္ ကမ္ပူးခ်ားကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးႏွင့္၄င္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။

0 Comments: