ေဒ၀ဒတ္မ်ားက်န္းမာၾကပါေစ

Wednesday, July 23, 2008

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရး ေၾကျငာစာတမ္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးဖူးပါတယ္ ဒါေပမဲဲ့ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကျငာစာတမ္းကို ေခတ္အ ဆက္ဆက္ကအုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့တဲ့ ျမန္မာအာဏာရွင္ စစ္အစိုးရမ်ားအေနနဲ႔ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း လံုး၀မရွိခဲ့ပါဖူး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းအရ ေျဖရွင္းခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့တဲ့ နအဖ စစ္အစိုးရကအာဆီယံဋိ ညာဥ္စာတမ္းကို လက္မွတ္ေရးထိုိးလိုက္ျပန္ပါၿပီ၊ စစ္အစိုးရႏို္င္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဦးဥာဏ္၀င္းအေနနဲ႔ ဗုဒၶရဲ႕ သားေတာ္ရဟန္း သံဃာေတာ္ေတြကိုသတ္၊ ျပည္သူလူထုကိုေထာင္ခ် ႏွိပ္စက္သတ္ျဖတ္ေနတဲ့ေဒ၀ဒတ္ႀကီး ဦးသန္းေရႊက အာဆီယံ၀န္ႀကီးေတြဆီကို ပါးလိုက္တဲ့ ေနျပည္ေတာ္ကမိုးလံုးျပည္႔ မုသာ၀ါဒေတြကိုသယ္ေဆာင္ လာၿပီး ကမၻာ႔လူထုကိုလိမ္ေနျပန္ပါၿပီ၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအ က်ဥ္းသားမ်ားကိုေတာ့ အခုထက္ထိ လႊတ္ေပးျခင္းမရွိေသးပါဖူး၊ ဦးဥာဏ္၀င္းကေတာ့ ေျပာရွာပါတယ္၊ ေနာက္ ၆ လက်ရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လႊတ္ေပးမွာပါတဲ့၊ ေစာင့္ၾကည္႔ရဦးမွာေပါ့ ဦးဥာဏ္၀င္းရယ္၊ ဘယ္ေလာက္ထိလိမ္ဦးမလဲလို႔၊ ယိုသူမရွက္ျမင္ သူရွက္ဆိုတာလိုမ်ိဳး ခဏခဏ လိမ္ေနေတာ့လည္း လူလိမ္ႀကီးမ်ား အစိုးရဆိုၿပီးေနာက္ထပ္ နံမည္ဆိုးတခုထပ္ရတာေပါ့၊ ခြတ္ေဒါင္းနီတို႔က ဗုဒၶဘာသာသားသမီးေတြ ဆိုေတာ့ဗုဒၶဘုရားဆို ဆံုးမထားတဲ့အတိုင္း ေမာင္မင္းႀကီးသား ေဒ၀ဒတ္မ်ားအားလံုး က်မၼာၾကပါေစခ်မ္းသာၾကပါေစ ေကာင္းရာသုဂတိ လားၾကပါေစလို႔ ပဲဆုေတာင္းေပးပါရေစ၊ ခုႏွစ္ရက္သားသမီးမ်ား အားလံုးက်မၼာျခင္းသုခ၊ ခ်မ္းသာျခင္း သုခအ လံုးစံုနဲ႔ျပည္႔စံုေတာ္မူၾကပါေစ။

0 Comments: