လူကုန္ကူးမွဳႀကီးထြားေန

Wednesday, July 16, 2008

၁၄၊၇၊၂၀၀၈ ရက္ေန႔ထိုင္းႏိုင္ငံဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕လူကုန္ကူးမွဳႏွိမ္ႏွင္း ေရးအဖြဲ႔မွရဲဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏိုင္၀ိစု ၀ါနစ္ႏွင့္ရဲဗိုလ္မွဴးႀကီး ႏိုင္ ၀ရဖြန္ ေထာင္ဖိုင္ဘြန္တို႔ႏွစ္ဦး ဦးစီးၿပီး အသက္(၃၃) ႏွစ္ရွိ မယုေခၚမမာမီဆိုသူ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးအား လူကုန္ကူးမွဳျဖင့္ဖမ္းဆီးအေရးယူခဲ့သည္၊မယုေခၚမမာမီ ဆိုသူျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမွာ ခင္ပြန္းသည္ႏွင့္အတူ ျမန္မာျပည္တြင္းမွ ကေလးငယ္မ်ားကိုဖ်ား ေယာင္းေသြးေဆာင္ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕လူစည္ကားရာ ေနရာမ်ားမွာကေလး ငယ္မ်ားအား ပန္းကုန္းမ်ားလိုက္လံ ေရာင္းစားေစခဲ့ပါတယ္၊ ယခုတႀကိမ္မွာလည္းအသက္ ဆယ္ႏွစ္အရြယ္ မိုင္္္ ဟုေခၚေသာျမန္မာကေလးမေလးတဦး ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕လယ္လူ စည္ ကားရာ အႏုစာ၀ဒီခ်ိဳင္တြင္ ပန္းကုန္းမ်ားေရာင္းေနစဥ္ ရဲမ်ားေတြ႔ရွိၿပီး ေမးျမန္းစစ္ေဆးရာ မွအမွဳမွန္ေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္၊ မိုင္ ဟုေခၚေသာကေလးမေလးအား အသက္ေလးႏွစ္ အရြယ္ကတည္းက ျမန္မာျပည္မွခိုးယူလာခဲ့သည္ဟ ုထိုအမ်ိဳးသမီးမွ၀န္ခံခဲ့သည္၊ မိဘအုပ္ ထိန္းသူမ်ားအားလံုး မိမိရင္ေသြးကေလးငယ္မ်ားကို ရင္အုပ္မကြာၾကည္႕ရွဳထိမ္းသိမ္းဂရု စိုက္ၾကဖို႔ ခြတ္ေဒါင္းနီက အႀကံျပဳသတိေပးလိုက္ရပါသည္။


0 Comments: